ajax error

This action generated an error, probably on our side, you can reload this page and retry

Error reason : unknown

Yves Rocher
0

ALGEMENE VOORWAARDEN

Update: 26/04/2024

Wij heten u van harte welkom op onze website www.yves-rocher.be en vpci.yves-rocher.be voor bestellingen uit onze rubriek " Folderaanbieding / post" (hierna de "Site" genoemd) en voor het plaatsen van bestellingen per postorder of per telefoon.

Gebruik van de site
We doen ons best om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site juist en bijgewerkt is en houden ons het recht voor om deze informatie op elk moment en zonder waarschuwing te verbeteren. We waarborgen de juistheid, de precisie of de volledigheid van de informatie op deze site echter niet. Bijgevolg wijzen we in volgende gevallen elke verantwoordelijkheid af, behoudens bij ernstige fout of opzet:
 • Voor onduidelijke, onjuiste of onvolledige informatie die op de site staat;
 • Voor schade die voortvloeit uit een frauduleuze inbraak van een derde die tot een wijziging van de informatie op de site heeft geleid;
 • En meer algemeen alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, die voortvloeit uit de toegang van een willekeurige persoon tot de site of het onvermogen om toegang te krijgen tot de site, uit het gebruik van de site en/of het krediet dat wordt toegeschreven aan informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks van deze laatste afkomstig is;
 • Alle aanwijzingen op onze papieren of digitale aanbiedingen worden meegedeeld onder voorbehoud van vergissingen en tik- of drukfouten.
Algemeen
Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden regelen uitsluitend de verkoop van schoonheidsproducten van Yves Rocher® die door Yves Rocher worden aangeboden op de Site, per postorder of per telefoon (buiten het winkelnetwerk).
De koper heeft bij bestellingen via Internet, systematisch toegang tot onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden voor hij zijn bestelling bevestigt.
Daarom impliceert elke bestelling de instemming van de koper met onderhavige algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden uit brochures, catalogi van de verkoper en meer bepaald deze die van kracht zijn in de winkels Yves Rocher. Deze voorwaarden hebben een louter indicatieve waarde.
Informatica
Uitgever van de site:
Yves Rocher Belgique NV
Rue du Follet 50
7540 Kain (Doornik)
België
Ondernemingsnummer: BE0405.912.732
Tel.: 078/05 00 36 (kostprijs van een lokale oproep)
[contact@yves-rocher.be]

Host van de site:
Deze site wordt gehost bij Prosodie: Google Cloud Platforms, Europe-west 1, St. Ghislain, België.
PERSOONSGEGEVENS
UU persoonsgegevens wordt gebruikt door ons bedrijf, verantwoordelijk voor de verwerking, met het oog op de uitvoering van uw bestellingen, het beheer van klantenrelaties en prospectie. Om u in staat te stellen aanbiedingen van onze partners te ontvangen, kunnen wij deze informatie aan hen doorgeven.

Overeenkomstig de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 over de bescherming van persoonsgegevens, de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, beschikt u over verschillende rechten, waaronder een recht op toegang, rectificatie en verzet tegen de verwerking van uw gegevens. U kunt ook te allen tijde en zonder reden bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens om u aanbiedingen van Yves Rocher of onze partners te sturen. Om uw rechten uit te oefenen, schrijft u ons gewoon via het online formulier op de website yves-rocher.be, per telefoon op 078/05.00.36 (prijs van een lokaal gesprek) of per post, met vermelding van uw naam, voornaam, adres en, indien mogelijk, klantnummer, en met bijvoeging van een identiteitsbewijs aan Yves Rocher Belgique NV, Klantendienst, Rue du Follet 50, 7540 Kain (Doornik), België.

Om meer te weten te komen over ons beleid over de bescherming van persoonsgegevens en om uw volledige rechten te kennen, kunt u onze website www.yves-rocher.be raadplegen onder de rubriek ‘Privacybeleid’.
Klantendienst
Onze klantendienst staat tot uw beschikking voor informatie, vragen, advies of klacht.

Per brief naar:
Yves Rocher Belgique NV
Klantendienst
Rue du Follet, 50
7540 Doornik

Telefonisch:
078/05 00 36 (Maandag tot vrijdag van 8u30 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 13 uur. - kostprijs van een lokale oproep)

Per mail:
Op www.yves-rocher.be of klik hier om het contactformulier te openen.
Wij verbinden ons om u binnen de 7 werkdagen na ontvangst van uw verzoek te antwoorden. De door de consument gemaakte kosten blijven ten zijne laste.

Aanbiedingen en prijzen
Promotionele aanbiedingen zijn alleen geldig voor de duur van de aanbieding en zolang de beschikbare voorraad. Onze promotieaanbiedingen per post en e-mail zijn slechts eenmaal per klant geldig.

Met name de promotionele aanbiedingen die wij kunnen aanbieden, worden systematisch berekend op basis van de prijslijst in onze huidige jaarlijkse catalogus “ Adviesprijzen”, die toegankelijk is op onze Website.

Producten met een groene stip worden het hele jaar door tegen een bijzonder lage prijs aangeboden. De lopende promoties kunnen er dus niet op worden toegepast.

Producten gemarkeerd met “NIEUW” worden aangeboden tegen een promotionele introductieprijs.

De prijzen op deze site zijn aangegeven in Euro, inclusief taksen en exclusief verzendingskosten of kosten voor terbeschikkingstelling (zie Levering) en kunnen in de loop van het jaar worden gewijzigd, met dien verstande dat de bestelde producten worden gefactureerd tegen de prijzen die van kracht waren op het moment dat de bestelling werd geregistreerd.

- De verzendkosten via Bpost voor bestellingen op de website www.yves-rocher.be bedragen €4,50 inclusief BTW, maar zijn gratis als uw productbestelling €35,00 inclusief BTW bedraagt.

- De verzendkosten via Bpost voor bestellingen per postorder en per telefoon bedragen € 4,99 inclusief BTW.

- De verzendkosten voor bestellingen via Mondial Relay op de website www.yves-rocher.be bedragen €3,50 inclusief BTW.

- De verzendkosten via Mondial Relay voor bestellingen per postorder en per telefoon bedragen € 3,99 inclusief BTW. 

De producten blijven exclusief eigendom van Yves Rocher tot de volledige betaling door Yves Rocher is ontvangen.
De bestelling
De verschillende stappen die u moet volgen om te bestellen zijn de volgende:
 • U selecteert de artikelen van uw keuze en voegt ze toe aan het winkelmandje “Mijn Winkelmandje” ; u kunt op elk moment de inhoud van uw winkelmandje en de bijbehorende prijs controleren en eventueel wijzigingen aanbrengen.
 • U identificeert zich (e-mail en wachtwoord). Als u een nieuwe klant bent, moet u een account aanmaken en u identificeren door een geldig e-mailadres en een (persoonlijk en vertrouwelijk) wachtwoord in te voeren dat u later zult gebruiken om u op de site te identificeren.
 • U kiest uw leveringswijze, valideert deze en vervolgens de betalingswijzen die u worden voorgesteld en die u op uw beurt valideert.
Als u bestelt in de rubriek "Folderaanbieding / post" op onze site https://vpci.yves-rocher.com: u identificeert zich met de Actiecode en uw klantnummer die op het bestelformulier staan voor uw schoonheidsaanbieding. Er wordt u ook gevraagd om in te loggen met een wachtwoord.

In alle gevallen is het verstrekken van de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het verwerken en leveren van bestellingen verplicht. Wanneer u uw bestelling valideert, verklaart u de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden volledig te aanvaarden. Uw bestelling wordt dan verwerkt door onze Klantenservice. Zodra uw bestelling is geregistreerd, wordt een gedetailleerde ontvangstbevestiging naar uw e-mailadres gestuurd. Deze ontvangstbevestiging vat alle elementen van uw bestelling samen, waaronder het exacte factuurbedrag en de leveringsvoorwaarden van uw bestelling.

We vestigen uw aandacht op het feit dat:
 • >Het minimumbedrag voor een bestelling via Internet of per post € 10,00 bedraagt, exclusief verzendingskosten. Een bestelling voor een lager bedrag kan niet worden uitgevoerd,
 • een bestelling kan niet meer dan 9 artikelen met eenzelfde productreferentie omvatten,
Op de website www.yves-rocher.be is het maximumbedrag per eenmalige bestelling beperkt tot € 200,00 per maand (inclusief leveringskosten van € 4.50). Wanneer u uw bestelling bevestigt door op de knop "Ik bevestig mijn bestelling" te klikken en door vervolgens uw betalingswijze te kiezen, verklaart u deze, alsook onderhavige algemene voorwaarden in hun totaliteit te aanvaarden. Onze klantendienst verwerkt uw bestelling.

We behouden ons echter het recht voor om elke bestelling van een klant met een achterstallige betaling of een geschil betreffende de betaling van een vroegere bestelling, een openstaand saldo, of elke andere geldige reden in verband met het abnormale karakter van de bestelling, te annuleren en/of te weigeren.
Verbod op verkoop buiten het netwerk
Onze producten zijn uitsluitend bestemd voor verkoop in onze distributienetwerken. Elke verkoop en aankoop of overhandiging als geschenk van onze producten met het oog op de doorverkoop buiten deze netwerken, via onder andere websites, is verboden en kan aanleiding geven tot een vordering op basis van de burgerrechtelijke en desgevallend strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteurs, los van een inbreuk op het merk of de integriteit van de producten.
Beschikbaarheid van de producten
De aanbiedingen op de site zijn geldig zolang de producten voorradig zijn. Indien een product dat u besteld heeft, onbeschikbaar is, behoudt Yves Rocher zich het recht voor om u alle beschikbare producten na een maximumtermijn van 8 dagen toe te sturen. De rest wordt verzonden van zodra het (de) artikel(en) beschikbaar is (zijn). Indien u dat wenst, kan u het saldo van uw bestelling annuleren of wijzigen (terugbetaling binnen een termijn van 15 dagen). U kan daarvoor bellen naar 078/05 00 36 (maandag tot vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur, zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur- kostprijs van een lokale oproep) of een e-mail sturen.
Indien een product definitief onbeschikbaar zou zijn, licht Yves Rocher u schriftelijk in en betaalt het product terug binnen een termijn van 15 dagen.
Betaling
De betaling van uw aankopen op de Site geschiedt uitsluitend in EURO. Afhankelijk van uw bestelling kan Yves Rocher u één of meerdere van volgende betalingsmodaliteiten voorstellen:
 • betaling bij de bestelling: via Bancontact, Payconic by Bancontact, Paypal of Visa/Mastercard
 • uitgestelde betaling: via bankoverschrijving
De Europese DSP2-wetgeving bevat maatregelen om de beveiliging van elektronische betalingen, met name online, en de toegang tot veiligere online bankdiensten te versterken. Zo is vanaf 14 september 2019 het gebruik van alleen een autorisatiecode via SMS niet meer voldoende en wordt het geleidelijk versterkt door middel van een toestel dat voldoet aan de nieuwe regelgeving. Deze nieuwe toestellen zouden bijvoorbeeld gebaseerd kunnen zijn op een applicatie, voor een smartphone of een simkaart (compatibel met alle telefoons), waarvoor de invoer van een geheime code of de verificatie van biometrische gegevens vereist is, zoals een vingerafdruk. Deze oplossingen worden gekozen door bankinstellingen en betalingsaanbieders. Neem voor meer informatie contact op met uw bankinstelling of uw gebruikelijke betalingsaanbieder.
Echter, afhankelijk van de anciënniteit van de klant bij het merk Yves Rocher, van het bedrag van de lopende bestelling en het bedrag van eerdere bestellingen, van eventuele openstaande/onbetaalde bedragen, behoudt Yves Rocher zich het recht voor om de betalingsmethoden te beoordelen die zijn aangepast aan de situatie van elke klant.

Deze betalingsmodaliteiten worden aan de klant meegedeeld bij de betaling van het bestelproces.
Yves Rocher behoudt zich het recht voor om de klant een gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van de bestelling te vragen alvorens de door de klant geplaatste bestelling te aanvaarden.

Yves Rocher garandeert de klant dat onlinebetaling via bankkaart volledig beveiligd is. De transactie wordt gecodeerd in SSL-modus (Secure Socket Layer) naar een bankserver verzonden voor bekrachtiging. U kan uw aankopen in alle veiligheid uitvoeren.
In ruil voor onze engagementen verzoeken we u om de betalingstermijnen die we u toekennen, te respecteren.

Elke factuur is betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Yves Rocher.

Betalingsachterstanden :

Bij betalingsachterstand op de vervaldatum van een factuur, en in overeenstemming met artikel XIX.1 van het Wetboek van Economisch Recht, ontvangt u gratis een eerste betalingsherinnering. U krijgt een betalingstermijn van 14 dagen vanaf de derde werkdag volgend op de herinnering indien deze per post is verstuurd, of vanaf de dag volgend op de herinnering indien deze elektronisch is verstuurd.

Indien de betaling niet binnen de betalingstermijn van de eerste herinnering werd verricht, sturen we een tweede kosteloze herinnering. 

Na het verstrijken van deze nieuwe betalingstermijn wordt het openstaande bedrag vermeerderd met verwijlintresten tegen de wettelijke rentevoet vermeerderd met acht procentpunten zoals bedoeld in artikel 5, paragraaf 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties tot volledige betaling en/of wordt het openstaande bedrag eveneens vermeerderd met een schadevergoeding waarvan het bedrag varieert in functie van het openstaande bedrag van de klant, als volgt: 
 • 20 euro als het verschuldigde saldo minder of gelijk is aan 150 euro;
 • 30 euro plus 10% van het verschuldigde bedrag voor het gedeelte tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro ligt;
 • 65 euro plus 5% van het verschuldigde bedrag voor het deel boven 500 euro met een maximum van 2.000 euro als het verschuldigde saldo meer dan 500 euro bedraagt.

Indien Yves Rocher zijn betalingsverplichtingen jegens u niet tijdig nakomt, heeft u recht op een vergoeding zoals hierboven beschreven.

Levering
Onze verkopen en prijzen zijn bepaald vanuit uit Doornik in België. De producten worden enkel in België of Luxemburg geleverd, in overeenstemming met het adres van uw keuze dat u tijdens de bestelling hebt ingevoerd. U dient alle informatie te verstrekken die nodig is voor de correcte verzending van uw bestelling.
De hoogte van uw bijdrage in de verzendkosten is afhankelijk van de gekozen wijze van levering. U wordt hieraan herinnerd in de fase "Levering" van het online bestelproces voordat u uw bestelling valideert.
 • Aflevering aan een Mondial Relay afhaalpunt: Nadat uw bestelling is verwerkt, komt deze binnen de 3 tot 11 werkdagen (dinsdag t/m zaterdag) aan bij het Mondial Relay afhaalpunt van uw keuze.
 • Levering aan huis door Bpost: Nadat uw bestelling is verwerkt, komt deze binnen de 3 tot 11 werkdagen (maandag tot vrijdag) bij u thuis aan. 

De verzendingskosten zijn afhankelijk van de betalingswijze, de gebruikte aanbieding en de gekozen leveringswijze. Voor een Bpost levering bedragen de verzendingskosten bijvoorbeeld 4,50€ voor een internetbestelling boven de 10€. Onze tarieven zijn aan wijzigingen onderhevig.

Let op:
Helaas kunnen bestellingen van minder dan 10€ niet door onze systemen worden verwerkt vanwege de hoge verwerkingskosten. Als u bestelt in de rubriek "Postorder" worden de verzendkosten voor uw bestelling vermeld op uw papieren bestelformulier.

Als u niet aanwezig bent op het moment van thuisbezorging, wordt er een kennisgevingsbericht in uw brievenbus geplaatst. Zo kunt u een tweede bezoek aan uw huis of een afhaling bij het dichtstbijzijnde postkantoor aanvragen.

Als uw bestelling na 12 werkdagen nog niet is geleverd, neem dan contact op met onze klantendienst op 078/05.00.36 (lokaal beltarief) van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.
Terugbetaling / Retour / Tevreden of geld terug
Als uw online bestelling niet aan uw verwachtingen voldoet, hebt u het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 kalenderdagen te ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag nadat u uw levering hebt ontvangen.

Gedurende deze periode verzoeken wij u voorzichtig om te gaan met het product en de verpakking. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, raden wij u aan het product aan ons terug te sturen en - indien dit redelijkerwijs mogelijk is - in de originele staat en verpakking binnen een termijn van 14 dagen, ingaande op de dag nadat u ons op de hoogte heeft gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, naar : Yves Rocher Belgique NV, Klantendienst, Rue du Follet 50, 7540 Kain (Doornik), België.

Een herroepingsformulier vindt u hier : https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf

In geval van waardevermindering van het product, met name van de verpakking, als gevolg van een behandeling die verder gaat dan wat nodig is om de aard en de kenmerken van het product te controleren, behoudt Yves Rocher zich het recht voor om schadevergoeding te eisen.

De meeste van onze producten, waaronder al onze cosmetica- en hygiëneproducten, zijn verzegeld om redenen van hygiëne en gezondheidsbescherming. Zodra deze producten geopend en dus niet meer verzegeld zijn, kunt u uw herroepingsrecht niet meer uitoefenen.

Yves Rocher verbindt er zich toe u terug te betalen binnen 14 dagen vanaf de dag nadat wij op de hoogte zijn gebracht van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. De terugbetaling kan echter worden uitgesteld totdat de betrokken producten zijn gerecupereerd of totdat u ons een bewijs van verzending van de betrokken producten hebt verstrekt, indien dit eerder is.

Afhankelijk van de leveringswijze die u hebt gekozen, hebt u de mogelijkheid om uw pakket terug te sturen via Bpost of via Mondial Relay.

Voor een terugzending via Bpost hoeft u enkel naar het postkantoor van uw keuze te gaan en het pakket naar ons terug te sturen op het volgende adres Yves Rocher Belgique NV, P/A Charleroi X , Rue du Bariseau 14 , 6099 Charleroi Belgique

Voor een retourzending via Mondial Relay gebruikt u de volgende link (https://retours.mondialrelay.com/d/B1YVESRY/?Country=BE&Language=NL&SiteId=retourbenl) en volgt de instructies op het scherm om een terugzendetiket af te drukken. 
Breng daarna uw pakket in het gekozen Mondial Relay afhaalpunt.

- Als het pakket in zijn geheel wordt teruggestuurd, vergoeden wij de prijs van het pakket en eventuele verzendkosten (standaard leveringstarief), de retourverzendkosten blijven door u verschuldigd.

- Wanneer het pakket niet in zijn geheel wordt geretourneerd (u behoudt een of meer van de bestelde artikelen), betalen wij u de prijs van het/de geretourneerde product(en) terug. Eventuele verzendkosten worden niet vergoed, de retourverzendkosten blijven ook door u verschuldigd.

- Als het product wordt teruggestuurd omwille van een feit dat onder onze verantwoordelijkheid valt, betalen wij het product, de verzendkosten en eventuele retourverzendkosten terug.
Respect voor de mens en de natuur
Voor uw comfort zijn onze gezichtsverzorgingsproducten hypoallergeen en werden al onze producten in laboratoria getest. Onze onderneming was één van de eerste in Europa die het testen van haar eindproducten op dieren stopzette.
Waarborg van de consument
U geniet van de wettelijke waarborg inzake conformiteit en verborgen gebreken van de geleverde producten voor elke aankoop op de website www.yves-rocher.be.
Yves Rocher is lid van BeCommerce en verbindt zich ertoe de Gedragscode voor het Trustmark van BeCommerce na te leven, waarvan een kopie te vinden is op de website www.becommerce.be.
Aansprakelijkheid
De voorgestelde producten voldoen aan de geldende Belgische en Luxemburgse wetgeving.

Yves Rocher kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet uitvoeren van het afgesloten contract als gevolg van overmacht, waarover zij geen controle had, met inbegrip van maar niet beperkt tot oorlog, oproer, opstand, onderbreking van het vervoer, import- of exportproblemen, lock-out, schaarste, brand, aardbeving, storm, overstroming.

Yves Rocher is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving, verlies van kansen, schade of kosten die voortvloeien uit deze overeenkomst.

Yves Rocher herinnert eraan dat niet-ontvoogde minderjarigen geen contract kunnen afsluiten, zoals bepaald door artikel 1124 van het Burgerlijk wetboek. Daarom moet de persoon die het ouderlijke gezag uitoefent bestellingen voor minderjarigen plaatsen. Bij toevallige inzameling van de persoonsgegevens van een minderjarige, heeft de persoon die het ouderlijke gezag uitoefent de bevoegdheid om zich tegen hun bewaring en/of mededeling aan derden te verzetten.

De hyperlinks kunnen u naar andere dan deze website leiden. Yves Rocher wijst alle verantwoordelijkheid af indien de inhoud van deze websites tegen de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen zou indruisen.


Yves Rocher herinnert er trouwens aan dat de creatie van een hyperlink naar de onthaalpagina van deze site of naar elke andere pagina van de site aan het uitdrukkelijk, voorafgaand en schriftelijk akkoord van Yves Rocher is onderworpen.
Intellectueel eigendom
In overeenstemming met de wetten houdende de eigendom van literaire en artistieke of andere gelijkaardige rechten, zijn deze site en alle elementen, merken, tekeningen, modellen, logo's, grafieken, enz. die op deze site staan, alsook hun compilatie, de exclusieve eigendom van Yves Rocher of zijn leveranciers. Deze laatste kennen geen enkele licentie, noch ander recht toe dan het recht om de site te raadplegen.

De reproductie of het gebruik van alle of een deel van deze elementen is uitsluitend toegelaten voor informatieve doeleinden voor persoonlijk en privégebruik. Elke reproductie of elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Behoudens voorafgaande en schriftelijke toelating van Yves Rocher wordt elk ander gebruik beschouwd als namaak en bestraft uit hoofde van de intellectuele eigendomsrechten.
Geldende teksten / Rechtsmacht
De algemene verkoopsvoorwaarden betreffende de aanbiedingen op deze site die zich richt tot consumenten die in België of in Luxemburg kopen, gelden voor verkopen die worden afgesloten en uitgevoerd in België en in Luxemburg.

Onderhavig contract wordt geregeld door het Belgisch recht, zonder de rechten van de Luxemburgse inwoners te benadelen welke nog steeds de dwingende bepalingen van de Luxemburgse wetten kunnen inroepen die hen bevoordeligen.

In geval van een geschil, dat u niet rechtstreeks met Yves Rocher heeft kunnen oplossen, kunt u om bemiddeling door de BeCommerce-jurist verzoeken. Als deze bemiddeling niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u het geschil voorleggen aan de Commissie van Toezicht van BeCommerce (www.becommerce.be). U kunt ook contact opnemen met de dienst Consumentenbemiddeling (Noordpoort II, Koning Albert II-laan 8 Bte 1 1000 Brussel; tel: 02/702 52 20; e-mail: contact@mediationconsommateur.be).

Bij een grensoverschrijdend online consumentengeschil kunt u contact opnemen met het Europese ODR-platform (Online Dispute Resolution) via de website: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Indien het geschil niet kan worden opgelost, is alleen de burgerlijke of ondernemingssrechtbank van Henegouwen, afdeling Doornik bevoegd voor een consument die in België woont. Indien de consument een Luxemburgse ingezetene is, kan hij zijn vordering instellen bij de burgerlijke of ondernemingssrechtbank van Henegouwen, afdeling Doornik of bij de rechter van zijn woonplaats. Deze laatste is ook de enige bevoegde rechter indien de vordering door Yves Rocher wordt ingesteld tegen een in Luxemburg wonende consument.
Wijziging van de Algemene Voorwaarden
Rekening houdend met de mogelijke evoluties van de site behoudt Yves Rocher zich de mogelijkheid voor om onderhavige algemene voorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. In dat geval worden de nieuwe algemene voorwaarden door onlinewijziging aan de klant meegedeeld en gelden ze op elke verkoop die na de wijziging wordt gerealiseerd.

Yves Rocher sluit zich aan bij het handvest Becommerce.
Product toegevoegd aan jouw wishlistMijn wishlist bekijken