ajax error

This action generated an error, probably on our side, you can reload this page and retry

Error reason : unknown

Yves Rocher
0

Privé sfeer Traits de décoration pour le titre

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u zich rechtstreeks of niet rechtstreeks kunt identificeren. Ze omvatten onder andere uw naam, voornaam, geboortedatum, postadres of e-mail, klantnummer, aankopen en het IP-adres van uw pc.

Een verwerking van persoonsgegevens is elke handeling of geheel van handelingen waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. Het verzamelen, registreren, consulteren en analyseren van uw persoonsgegevens zijn alle verwerkingen van uw gegevens.

Snelle toegang tot de categorieën

Wat is het doel van ons privacybeleid?

Ons bedrijf Yves Rocher Benelux verbindt zich ertoe om het vertrouwen dat u in ons stelt te respecteren en om de geldende voorschriften in de Europese Unie met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens toe te passen.

Wat is het doel van ons privacybeleid?

Ons bedrijf Yves Rocher Benelux verbindt zich ertoe om het vertrouwen dat u in ons stelt te respecteren en om de geldende voorschriften in de Europese Unie met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens toe te passen.

Dit Privacybeleid informeert u over de voorwaarden waaronder Yves Rocher Benelux, in zijn hoedanigheid van gegevensbeheerder, uw persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt. Het voltooit onder andere de informatie die u ter kennis wordt gebracht wanneer u ons uw gegevens verstrekt door het invullen van een formulier. Bijvoorbeeld tijdens het aanmaken van een klantaccount op een van onze websites of als u lid wordt van ons loyaliteitsprogramma in de winkel.

Dit beleid is van toepassing op gegevens die in de winkel worden verzameld, per post of per telefoon wanneer u contact opneemt met onze klantenservice, evenals wanneer u onze sites of mobiele applicaties gebruikt. Het gaat hier om regels met betrekking tot de persoonlijke gegevens van al onze klanten en prospecten, ongeacht het kanaal voor het verzamelen van deze gegevens.

Het privacybeleid is toegankelijk voor iedereen en permanent inzichtelijk : www.yves-rocher.be

Wij verzoeken u om het aandachtig te lezen en regelmatig te raadplegen.

Welke gegevens worden verwerkt?

Het betreft mogelijk de volgende categorieën persoonlijke gegevens:

 • Gegevens met betrekking tot uw identiteit
 • Contactgegevens
 • Financiële gegevens
 • Technische gegevens
 • Commerciële gegevens
 • Welzijnsgegevens
 • Geografische gegevens (mobiele applicatie)

Welke gegevens worden verwerkt?

Het betreft mogelijk de volgende categorieën persoonlijke gegevens:

 • Gegevens met betrekking tot uw identiteit : burgerlijke staat, achternaam, voornaam, adres, geboortedatum,...
 • Contactgegevens : adres, telefoonnummer, e-mailadres...
 • Financiële gegevens : informatie met betrekking tot betaalmiddelen...
 • Technische gegevens : connectiegegevens, browsegeschiedenis, login en wachtwoord...
 • Commerciële gegevens : klantnummer, aankoopgeschiedenis, informatie over uw klantenaccount en uw loyaliteitsaccount, meningen over ons producten, klantensegment...
 • Welzijnsgegevens : huidtype, huidgevoeligheid, … in de context van de zorg in het instituut…
 • Geografische gegevens (mobiele applicatie)

Deze gegevens zijn afhankelijk van uw interacties met ons bedrijf: het openen van een klantenkaart in de winkel, het aanmaken van een klantenaccount op een van onze sites, het bestellen per post of online, het inschrijven op de nieuwsbrief, het contact opnemen met de klantenservice ... en uw gebruik van onze diensten, onze sites en mobiele applicaties.

Het verplichte of optionele karakter van de communicatie van uw gegevens wordt u gemeld op het moment waarop deze worden verzameld. Indien u verplicht aangewezen informatie toch niet doorgeeft, dan zullen wij uw verzoek niet behandelen. Uw bezorgadres is bijvoorbeeld noodzakelijk om uw bestelling te kunnen afleveren.

Wij willen u erop wijzen dat wij uw creditcardgegevens die worden gebruikt om uw aankopen op onze site te betalen, niet opslaan, maar dat deze gegevens direct in beveiligde modus worden doorgegeven aan onze betalingsdienstaanbieder.

Waarom verwerken we uw gegevens?

Voor elke verwerking verzamelen en gebruiken we alleen de gegevens die relevant en noodzakelijk zijn voor dat doel.

Wij verwerken uw gegevens voor de uitvoering van een contract met u :

 • om uw bestellingen te registreren en uit te voeren
 • om u de diensten te verstrekken waarvoor u zich heeft aangemeld
 • om uw verzoeken en klachten te behandelen
 • om u een goede service-na-verkoop te kunnen verzekeren
 • om onbetaalde facturen terug te vorderen

Waarom verwerken we uw gegevens?

Voor elke verwerking verzamelen en gebruiken we alleen de gegevens die relevant en noodzakelijk zijn voor dat doel.

Wij verwerken uw gegevens voor de uitvoering van een contract met u :

 • om uw bestellingen te registreren en uit te voeren
 • om u de diensten te verstrekken waarvoor u zich heeft aangemeld
 • om uw verzoeken en klachten te behandelen
 • om u een goede service-na-verkoop te kunnen verzekeren
 • om onbetaalde facturen terug te vorderen

Wij gebruik uw gegevens ook voor andere doeleinden die ons toelaten onze legitieme belangen na te streven, maar waarbij we steeds uw rechten en belangen respecteren en indien nodig, op basis van uw uitdrukkelijke toestemming:

 • het beheren en verbeteren van de klantrelatie
 • het beheren van uw afspraak bij een instituut
 • het verbeteren van uw ervaring bij het gebruik van onze websites en mobiele applicaties
 • het inzetten van direct-marketing activiteiten
 • het voorstellen van aanbiedingen die op uw behoeften zijn afgestemd, het toesturen van communicatie en commerciële aanbiedingen
 • het inzetten van games en reclamewedstrijden
 • het uitvoeren van statische analyses
 • het houden van tevredenheidsenquêtes
 • het beheer en de publicatie van onze klantrecensies op de producten verzekeren
 • het voorkomen van misbruik en fraude
 • u informeren over nieuwe diensten of wijzigingen op onze websites en applicaties

Daarnaast worden uw gegevens ook gebruikt om ons in staat te stellen aan onze wettelijke of regelgevende verplichtingen te voldoen

Hoelang houden we uw persoonsgegevens bij?

Wij houden uw persoonsgegevens maar zolang bij als nodig is om de verschillende doelstellingen die we in onze policy uiteenzetten te realiseren.

Hoelang houden we uw persoonsgegevens bij?

Wij houden uw persoonsgegevens maar zolang bij als nodig is om de verschillende doelstellingen die we in onze policy uiteenzetten te realiseren.

Voor elke doelstelling hebben we een aangepaste bewaartermijn.

 • Van klanten van verkoop op afstand houden we de gegevens 4 jaar bij, beginnend vanaf de laatste bestelling op de website, per post of per telefoon.
 • Van klanten die in de winkel kopen houden we de gegevens 4 jaar bij, beginnend vanaf hun laatste aankoop.
 • Van personen die geen account hebben houden we de gegevens 2 jaar bij, beginnend van hun laatste contact met ons merk (bijvoorbeeld een klik in onze Newsletter, een deelname aan een wedstrijd).
 • De wet verplicht ons de boekhoudkundige informatie over uw aankopen gedurende een periode van 10 jaar bij te houden.

Gaat u commerciële aanbiedingen ontvangen?

Met respect voor de keuzes die u gemaakt hebt kunnen we uw gegevens gebruiken om u commerciële aanbiedingen via post, telefoon, e-mail of sms door te sturen.

Gaat u commerciële aanbiedingen ontvangen?

Met respect voor de keuzes die u gemaakt hebt kunnen we uw gegevens gebruiken om u commerciële aanbiedingen via post, telefoon, e-mail of sms door te sturen.

Wanneer u hiermee akkoord gaat kunt u via mail of sms aanbiedingen krijgen voor onze producten en diensten, en voor producten en diensten van partnerbedrijven. U kunt deze toestemming op elk ogenblik intrekken. Mocht u ons bij een bestelling uw gegevens meegedeeld hebben kunnen we u behoudens bezwaar van uwentwege aanbiedingen voor onze producten en diensten sturen.

U bent op elk moment vrij om deze aanbiedingen te weigeren..

 • Voor onze aanbiedingen via e-mail kan dit door te klikken op de unsubscribe-link die zich onder aan elke e-mail bevindt, of door op onze website naar uw account te gaan, of door contact op te nemen met onze klantendienst.
 • Voor onze aanbiedingen via SMS kan dit door te klikken op de link STOP SMS die zich onder aan elke sms bevindt, of door op onze website naar uw account te gaan, of door contact op te nemen met onze klantendienst.

Niet-publicitaire berichten : Wij kunnen via e-mail of sms contact met u opnemen om onze service te verbeteren of te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Het gaat hier niet om commerciële aanbiedingen en deze berichten hebben dus ook geen unsubscribe-link. Het kan bijvoorbeeld gaan om een beloning voor uw trouw aan ons merk of een herinnering aan de vervaldatum ervan.

Wij kunnen u ook aanbiedingen sturen via de post of telefonisch met u contact opnemen om u aanbiedingen voor onze producten en diensten voor te stellen. U kunt via de post tevens aanbiedingen van partnerbedrijven krijgen. Wanneer u dit niet meer wil, kunt u dit meedelen aan de klantendienst..

Voor wie zijn deze gegevens bestemd?

De bestemmelingen van uw persoonsgegevens zijn bevoegde personeelsleden van Yves Rocher Benelux, van de Groep Yves Rocher, van zijn dienstverleners, partners en onderaannemers.

Voor wie zijn deze gegevens bestemd?

De bestemmelingen van uw persoonsgegevens zijn bevoegde personeelsleden van Yves Rocher Benelux, van de Groep Yves Rocher, van zijn dienstverleners, partners en onderaannemers.

De gegevens kunnen eveneens doorgegeven worden aan de bevoegde openbare autoriteiten. Dit gebeurt op hun vraag of om te voldoen aan andere wettelijke verplichtingen.

Wanneer u hiervoor gekozen hebt is het mogelijk dat u via ons commerciële aanbiedingen van geselecteerde partnerbedrijven ontvangt. Uw gegevens worden in dit geval enkel gebruikt voor een of meerdere prospectiecampagne(s) van deze partnerbedrijven. Omdat wij kiezen voor verantwoord ondernemen geven we uw gegevens niet rechtstreeks door aan de betrokken partnerbedrijven: zij kunnen uw gegevens enkel in hun databestanden opnemen wanneer u op hun aanbieding ingaat.

Hoe worden de gegevens van minderjarigen beschermd?

Het gebeurt dat minderjarigen ons hun gegevens willen meedelen om zich te abonneren op onze Newsletter, een account te openen of om lid te worden van ons loyaltyprogramma.

Hoe worden de gegevens van minderjarigen beschermd?

Het gebeurt dat minderjarigen ons hun gegevens willen meedelen om zich te abonneren op onze Newsletter, een account te openen of om lid te worden van ons loyaltyprogramma.

Wie jonger is dan 16 jaar moet bevestigen dat hij/zij toestemming heeft van de ouders  (of wettelijke vertegenwoordiger) voor hij/zij ons de persoonsgegevens doorgeeft. Ook in de winkel waken we hierover en  vragen we bijvoorbeeld dat een ouder aanwezig is wanneer hij/zij een klantenkaart wil aanvragen.

Personen waarvan we weten dat ze jonger zijn dan 13 jaar krijgen van ons geen nieuwtjes en aanbiedingen van ons merk.

Van personen die jonger zijn dan 18 jaar bezorgen we  nooit de gegevens aan partnerbedrijven van Yves Rocher om prospectie doen.

Welke gegevens kunnen gedeeld worden op de sociale media?

Wij geven graag uitleg over de informatie die op Facebook gedeeld wordt met de functie "social login" en de like-knop op onze site.

Welke gegevens kunnen gedeeld worden op de sociale media?

Wij geven graag uitleg over de informatie die op Facebook gedeeld wordt met de functie "social login" en de like-knop op onze site.

De functie  "social login" van Facebook :

Wanneer u bij het aanmaken van uw account ervoor kiest Facebook te gebruiken om in te loggen dan stemt u ermee in bepaalde gegevens van uw profiel te delen.  Dit geldt enkel voor uw naam, voornaam, e-mailadres en geboortedatum. Deze gegevens worden enkel gebruikt om uw account gemakkelijker aan te maken..

De Like-knop van Facebook op onze site

Op onze site hebben we de Like-functie van Facebook. Met deze knop kan Facebook u identificeren, zelfs wanneer u deze knop niet gebruikt hebt wanneer u op onze site bent geweest. Met deze app kan Facebook uw surfgedrag op onze website volgen omdat uw Facebookaccount tijdens het bezoek aan onze site op uw pc geactiveerd wordt.

Wij hebben geen enkele controle over de manier waarop dit sociale netwerk informatie over uw surfgedrag op onze site verzamelt en associeert met de persoonsgegevens waarover zij beschikken.

Wij raden u aan om de policy over de bescherming van de persoonlijke levensfeer van sociale media te bekijken en kennis te nemen van wat ze, vooral op publicitair vlak, willen doen met de informatie over uw surfgedrag die ze via hun apps verkrijgen. De policy's over de bescherming van de persoonlijke levensfeer kunnen u helpen om op de sociale media bepaalde instellingen te activeren en de parameters voor uw account bij elk van deze sociale media in te stellen.

Staan de winkels van Yves Rocher onder videobewaking?

Het is mogelijk dat bepaalde winkels van Yves Rocher camera's geplaatst worden voor uw veiligheid en om tegelijk diefstal te voorkomen en te bestrijden. U kunt dus gefilmd worden en de beelden kunnen tot 30 dagen bewaard worden.

Mocht u vragen hebben over de videobewaking kunt u zich rechtstreeks wenden tot de betrokken winkel.

Hoe garanderen we de veiligheid van uw gegevens?

Wij nemen alle maatregelen die nodig zijn om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van uw gegevens te garanderen en om te voorkomen dat ze verloren gaan, onopzettelijk vernietigd worden, verkeerd gebruikt worden en zonder toelating ingekeken worden. De veiligheid van uw gegevens wordt gegarandeerd door  anonimisering, versleuteling, bescherming van onze informatiesystemen, opslag van gegevens, etc.

Hoe garanderen we de veiligheid van uw gegevens?

Wij nemen alle maatregelen die nodig zijn om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van uw gegevens te garanderen en om te voorkomen dat ze verloren gaan, onopzettelijk vernietigd worden, verkeerd gebruikt worden en zonder toelating ingekeken worden. De veiligheid van uw gegevens wordt gegarandeerd door  anonimisering, versleuteling, bescherming van onze informatiesystemen, opslag van gegevens, etc.

U kunt trouwens onze adviezen om u te beschermen tegen phishing (frauduleuze e-mails).hier inkijken.

Hoe creëert u een sterk paswoord?

Een sterk paswoord bevat minstens:

 • Acht karakters
 • Een getal
 • Een hoofdletter
 • Een speciaal karakter of leesteken.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens beveiligen?

Zo kunt u uw persoonsgegevens beveiligen:

 • Creëer een veilig paswoord
 • Verander uw paswoorden regelmatig
 • Geef uw paswoord nooit door
 • Gebruik verschillende paswoorden voor verschillende toepassingen
 • Log steeds uit wanneer u niet meer op een programma of site actief bent
 • Gebruik geen naam, familienaam of bedrijfsnaam als paswoord of gebruikersnaam.

Waar worden uw gegevens opgeslagen?

Wij hebben gekozen voor data hosting providers die de gegevens opslaan op het grondgebied van de Europese Unie.

Waar worden uw gegevens opgeslagen?

Wij hebben gekozen voor data hosting providers die de gegevens opslaan op het grondgebied van de Europese Unie.

Mocht een provider uitzonderlijk de gegevens buiten de Europese Unie moeten transfereren, vergewissen wij er ons steeds van dat de bescherming van de persoonsgegevens even strikt verloopt als wat de wet vereist (GDPR), aangevuld met de interne reglementen van Yves Rocher.

Wat zijn uw rechten?

Conform de heersende wetgeving hebt u verschillende rechten die u op elk moment kunt laten gelden.

Wat zijn uw rechten?

Conform de heersende wetgeving hebt u verschillende rechten die u op elk moment kunt laten gelden.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te wijzigen en te wissen. U hebt ook het recht te informeren naar de overdraagbaarheid van de data die u ons gegeven hebt.

U hebt het recht om u met geldige redenen te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens of om te vragen deze verwerking te beperken.

U hebt tevens het recht om u op elk moment en zonder reden te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor publicitaire doeleinden of voor profileringsdoeleinden.

U hebt het recht om richtlijnen te geven over wat er met uw gegevens moet gebeuren na uw overlijden.

Wij brengen u ook op de hoogte van een specifieke richtlijn betreffende commerciële telefoontjes: wanneer u geen commerciële telefoonoproepen wenst te krijgen van bedrijven waar u geen klant van bent, kunt u zich gratis inschrijven op de website www.dncm.be.

Hoe kunt u uw rechten doen gelden?

Om een of meerdere van uw rechten te laten gelden kunt u het elektronische formulier invullen dat hier beschikbaar is of contact opnemen via het e-mailadres privacy.benelux@yrnet.com

Hoe kunt u uw rechten doen gelden?

Om een of meerdere van uw rechten te laten gelden kunt u het elektronische formulier invullen dat hier beschikbaar is of contact opnemen via het e-mailadres privacy.benelux@yrnet.com

U kunt ook schrijven naar onze klantendienst op het volgende postadres: YVES ROCHER BELGIQUE NV - Klantendienst – Rue du Follet 50, 7540 KAIN (TOURNAI).

Geef uw naam, voornaam, post- of e-mailadres dat bij uw account hoort en indien mogelijk uw klantnummer of het nummer van uw loyaltykaart. Wanneer wij twijfels hebben over uw identiteit, kunnen we u bijkomende informatie of een identiteitsbewijs vragen (recto-verso kopie van een document waarmee we de identiteit van de aanvrager kunnen verifiëren).

Wij antwoorden binnen een maand na ontvangst van uw complete aanvraag. Wij behouden ons het recht voor om geen gevolg te geven aan ongegronde of overdreven aanvragen.

Wij hebben een Verantwoordelijke voor Gegevensbescherming (V) aangesteld die waakt over het respect voor de wetgeving en de richtlijnen in de huidige policy..

Voor elke vraag of opmerking over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot de dienst van de Verantwoordelijke voor Gegevensbescherming op volgend mailadres: privacy.benelux@yrnet.com

Wij stellen alles in het werk om uw rechten in verband met uw persoonsgegevens te respecteren. Mocht u nochtans van mening zijn dat uw rechten niet gerespecteerd werden, kunt u een klacht indien bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) : https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Op welke manier gebruiken we cookies?

Wat is een cookie?

Een cookie is een kleine file die tijdens uw bezoek aan onze site bij u nagelaten en gelezen wordt. Een cookie kan ook gebruikt worden tijdens het lezen van een e-mail en de installatie of het gebruik van een mobiele app via uw pc, smartphone of tablet.

Op welke manier gebruiken we cookies?

Wat is een cookie?

Een cookie is een kleine file die tijdens uw bezoek aan onze site bij u nagelaten en gelezen wordt. Een cookie kan ook gebruikt worden tijdens het lezen van een e-mail en de installatie of het gebruik van een mobiele app via uw pc, smartphone of tablet.

Waarom gebruiken we cookies?

Naargelang uw keuze-instellingen dienen cookies voor het volgende:

 • Om in real time de advertenties te bepalen die volgens uw surfgedrag op onze site het nuttigst zijn
 • Om content aan te bieden die afgestemd is op uw interesses
 • Om de bezoeken en de efficiënte van de site te analyseren (statistieken, registratie van uw toestel, uitrol van veiligheidsmaatregelen)
 • Om u diensten gelinkt aan de sociale media aan te bieden.

Hoe stelt u de keuzeparameters voor cookies in?

U kunt de parameters instellen per categorie. Enkel cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site worden systematisch achtergelaten.
U hebt verschillende keuzemogelijkheden:

 • Alle cookies aanvaarden: dan worden alle cookies gebruikt
 • Alle cookies behalve de strikt noodzakelijke weigeren
 • Instellen welke categorieën van cookies u al dan niet aanvaardt.

Na 6 maanden vragen we u uw keuzes opnieuw te bepalen.

U vindt op elk moment een overzicht van elke cookie in de rubriek "Overzicht partners en cookies" die u vindt door te klikken op Parameters Cookies.

Wat is de levensduur van cookies?

Elke cookie heeft zijn eigen levensduur met een maximum van 13 maanden.
U vindt op elk moment de levensduur van elke cookie in de rubriek "Overzicht partners en cookies" die u vindt door te klikken op Parameters Cookies.

Welke cookies van derden bevinden zich op onze site?

Cookies die geplaatst en gebruikt worden door onze partners zijn steeds conform hun policy van de bescherming van de persoonlijke levensfeer. U kunt deze policy rechtstreeks op hun site inkijken.

Apps van onze partners op onze site

Sommige functies op onze site zijn afkomstig van onze partners. Op die manier kunnen we content en uw voorkeuren delen met onze partners. We kunnen u hiermee ook advertenties aanbieden die aan uw interesses zijn aangepast. Dit geldt voor functies komende van Facebook, YouTube, Amazon, Pinterest, Snapchat en Tiktok.

Gebruiken wij cookies op andere sites?

Onze advertenties die zich op andere sites en apps bevinden kunnen cookies bevatten waarmee:

 • Aan onze partners verschuldigde bedragen berekend kunnen worden
 • Statistieken over weergave en clicks op deze content opgemaakt kunnen worden
 • de presentatie van de site yves-rocher.be aangepast kan worden wanneer u klikt op onze advertentie.
Product toegevoegd aan jouw wishlistMijn wishlist bekijken