ajax error

This action generated an error, probably on our side, you can reload this page and retry

Error reason : unknown

Yves Rocher
0

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, bestaat de mogelijkheid dat wij kleine bestanden plaatsen, cookies genoemd, welke opgeslagen worden op uw harde schijf. Het gaat om een standaard internettechnologie die het ons toelaat bepaalde informatie te verkrijgen over de gebruikers en deze op te slaan zoals de keuze van de taal, de bezochte pagina's, de duur van het bezoek, etc. Het is niet verplicht om het gebruik van cookies te aanvaarden. U kunt op elk moment de instellingen van uw browser aanpassen voor het voorkomen, het blokkeren of het filteren van de installatie van deze cookies. U kunt de installatie van cookies weigeren via onze website, maar in dit geval zal Yves Rocher geen rekening meer kunnen houden met uw navigatievoorkeuren zoals uw taalkeuze, de geschiedenis van uw bestellingen of uw bezoeken, en de identiteit van uw klantenaccount.
Voor wie zijn cookies op deze website bedoeld?
Alleen de afzender van een cookie kan de inhoud ervan lezen of wijzigen. De advertentieruimten van onze website kunnen cookies bevatten. Deze advertentieruimten geven reclame-inhoud van adverteerders op uw computer weer. Deze ruimten dragen bij aan de financiering van de inhoud en de diensten die wij u bieden.
De cookies die wij op onze website gebruiken
Wanneer u www.yves-rocher.be bezoekt, kunnen wij, mits u daarvoor kiest, diverse cookies op uw computer plaatsen om de browser van uw computer te herkennen tijdens de levensduur van de cookie. De door ons geplaatste cookies worden gebruikt voor, mits u daarvoor kiest, de hieronder omschreven doeleinden die voortvloeien uit de instellingen van de browsersoftware die u gebruikt tijdens uw bezoek aan onze website.
Met behulp van de door ons geplaatste cookies kunnen wij:
  • bezoeks- en gebruiksstatistieken en -volumes vaststellen van de verschillende onderdelen die deel uitmaken van onze website www.yves-rocher.be (bezochte rubrieken en inhoud, traject etc.) zodat wij het belang en de ergonomie van onze diensten kunnen verbeteren,
  • de presentatie van onze website aanpassen aan de voorkeuren van weergave op uw computer (gebruikte taal, weergaveresolutie, gebruikt besturingssysteem etc.) tijdens uw bezoeken aan onze website, afhankelijk van de door uw computer ondersteunde hardware en software voor weergave of afspelen,
  • gegevens opslaan die u verstrekt heeft door invulling van een formulier op www.yves-rocher.be (aanmelding voor of toegang tot uw account) of producten, diensten of gegevens opslaan die u geselecteerd heeft op www.yves-rocher.be (een dienst waarvoor u zich heeft ingeschreven, inhoud van een bedieningseenheid etc.),
  • u toegang verschaffen tot ruimten die voorbehouden en persoonlijk zijn op www.yves-rocher.be, zoals uw account, dankzij eventuele door u van tevoren aan ons verstrekte identificatiecodes of gegevens,
  • beveiligingsmaatregelen instellen, bijvoorbeeld wanneer u gevraagd wordt om opnieuw verbinding te maken met een inhoud of een dienst na een bepaald tijdsverloop.
Door derden op onze website geplaatste cookies...
Plaatsing en gebruik van cookies door derden zijn onderworpen aan beleidsregels inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van deze derden. Wij informeren u over de bij ons bekende cookies en over de middelen waarover u beschikt om uw keuze ten aanzien van deze cookies door te voeren.
... Door de op onze website opgenomen applicaties van derden
Wij kunnen computerapplicaties op onze website opnemen die van derden afkomstig zijn, waarmee u inhoud van onze website kunt delen met anderen of anderen op de hoogte kunt stellen van uw aanbevelingen of mening daarover. Dit kan met name door middel van de knoppen "Delen" en "Vind ik leuk" op social media zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo, etc.
Sociale netwerken die een dergelijke applicatieknop bieden, kunnen u daarmee identificeren. Ook als u deze knop niet heeft gebruikt tijdens uw bezoek aan onze website. Deze applicatieknoppen stellen het betreffende sociale netwerk namelijk in de gelegenheid om uw navigatie op onze website te volgen aangezien uw account op het betreffende sociale netwerk is geactiveerd op uw computer (open sessie) gedurende uw navigatie op onze website. Wij hebben geen enkele controle over het proces dat door deze sociale netwerken gebruikt wordt om informatie aangaande uw navigatie op onze site of uw persoonsgegevens waarover zij beschikken, te verzamelen. Wij willen u vragen de beleidsregels inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van deze sociale netwerken te raadplegen om kennis te nemen van de gebruiksdoeleinden, met name voor reclame, van de browsergegevens die zij met deze applicatieknoppen kunnen verzamelen. Deze beleidsregels moeten u met name in staat stellen om uw keuzes bij deze sociale netwerken te bewerkstelligen, door vooral uw gebruikersaccounts van elk van deze netwerken van parameters te voorzien.
... Via de door derden binnen onze advertentieruimten verspreide inhoud
De inhoud van de advertenties (grafieken, animatiefilms, video's etc.) die in onze advertentieruimten verspreid worden, kunnen door derden geplaatste cookies bevatten. Deze derde is de adverteerder van de betreffende advertentie-inhoud, ofwel een derde onderneming van de adverteerder (communicatieadviesbureau, diensten inzake kijkdichtheidmeting, reclamebureaus etc.) die een cookie geplaatst hebben bij de advertentie-inhoud van een adverteerder.

In voorkomend geval kunnen de door deze derden geplaatste cookies hen gedurende de levensduur van de cookies in staat stellen om:
  • het aantal keren dat de via onze advertentieruimten verspreide advertenties bekeken zijn, vast te leggen, de aldus weergegeven reclame te identificeren en het aantal gebruikers dat op elke advertentie geklikt heeft vast te leggen, zodat zij eventueel verschuldigde bedragen kunnen berekenen en statistieken kunnen opstellen,
  • uw computer te herkennen tijdens latere navigatie op een andere website of dienst waarop deze adverteerders of voornoemde derden ook cookies plaatsen en, in voorkomend geval, om de websites en diensten die zij verspreiden af te stemmen op de navigatie vanaf uw computer waarvan zij wetenschap kunnen hebben.
Uw keuzes met betrekking tot cookies
Er worden u verschillende mogelijkheden voor het beheer van cookies geboden. Al uw instellingen kunnen uw navigatie op internet en uw voorwaarden voor toegang tot bepaalde diensten waarvoor het gebruik van cookies vereist is, veranderen.
U kunt uw keus te allen tijde kenbaar maken en uw wensen met betrekking tot cookies wijzigen door de hieronder beschreven middelen.
De door uw browsersoftware geboden keuzes
U kunt uw browsersoftware zodanig configureren dat cookies op uw computer geregistreerd worden of dat deze juist worden geweigerd, ofwel systematisch ofwel afhankelijk van de afzender van de cookies. U kunt uw browsersoftware ook zodanig configureren dat cookies die op een bepaald moment aangeboden worden ofwel geaccepteerd ofwel geweigerd worden, nog voordat een cookie op uw computer geregistreerd kan worden. Voor meer informatie verwijzen we u naar "Het instellen van uw opties afhankelijk van de door u gebruikte browser". 
Toestemming voor cookies
De registratie van een cookie op een computer hangt vooral af van de wens van de gebruiker van deze computer. De gebruiker kan dit op elk moment en gratis kenbaar maken en wijzigen door de op zijn browsersoftware geboden opties.
Indien u in uw browsersoftware de registratie van cookies op uw computer heeft geaccepteerd, kunnen de cookies op de pagina's en in de inhoud die u heeft geraadpleegd tijdelijk worden opgeslagen op een toepassingsgerichte plaats van uw computer. Deze zijn daar uitsluitend door de afzender van de cookies af te lezen.
Weigering van cookies
Indien u de registratie van cookies op uw computer weigert, of indien u de op uw computer geregistreerde cookies verwijdert, kunt u niet langer gebruikmaken van een aantal functionaliteiten die nodig zijn om naar bepaalde plaatsen op www.yves-rocher.be te browsen. Dit zou het geval zijn indien u toegang probeert te krijgen tot onze inhoud of diensten waarbij u zich moet identificeren. Dit zou ook het geval zijn indien wij - of onze dienstverleners - ten behoeve van de technische boekhouding de soort browser die op uw computer gebruikt wordt, de taal- en weergave-instellingen daarvan of het land waar uw computer met internet verbonden is, niet kunnen herkennen.
In voorkomend geval wijzen wij iedere aansprakelijkheid van de hand voor gevolgen in verband met de verslechterde werking van onze diensten die voortvloeit uit ons onvermogen om de cookies te registreren en te raadplegen die nodig zijn voor de werking van deze diensten en die u geweigerd of verwijderd heeft.
Instellen van uw opties afhankelijk van de door u gebruikte browser
Aangaande het beheer van cookies en van uw opties is de configuratie van iedere browser anders. Deze configuratie staat beschreven in het helpmenu van uw browser, waar u de manier om uw wensen met betrekking tot cookies te wijzigen, kunt vinden.
Opmerking: deze procedure voorkomt de weergave van advertenties op uw computer niet. De procedure blokkeert uitsluitend de technologieën die het mogelijk maken om reclame op uw navigatie en uw interesses af te stemmen.
Let op: het in behandeling nemen van uw opties berust op een cookie. Indien u alle op uw computer geregistreerde cookies verwijdert (via uw browser), weten wij - of onze dienstverleners - ook niet meer dat u voor deze optie heeft gekozen.
Uw opties online kenbaar maken bij brancheplatforms
U kunt verbinding maken met de website www.youronlinechoices.com, aangeboden door professionals in digitale reclame die verenigd zijn in het Europese verbond EDAA (European Digital Advertising Alliance), in Frankrijk beheerd door Interactive Advertising Bureau France.
Op deze manier kunt u te weten komen welke ondernemingen zijn ingeschreven op dit platform en die u de gelegenheid bieden om de door hun gebruikte cookies om advertenties af te stemmen op uw browsergegevens te accepteren of te weigeren: http://www.youronlinechoices.com/be-nl/uw-advertentie-voorkeuren
Dit Europese platform wordt gedeeld door honderden professionals in de internetreclamebranche en vormt een gecentraliseerde koppeling waar u kunt aangeven of u de cookies, die gebruikt kunnen worden om advertenties op uw navigatie af te stemmen, wilt toestaan of weigeren. Opmerking: deze procedure voorkomt niet dat advertenties op websites die u bezoekt, worden weergegeven. De procedure blokkeert uitsluitend de technologieën die het mogelijk maken om reclame op uw navigatie en uw interesses af te stemmen.
Waartoe dienen de door derden bij onze reclame-inhoud verspreide cookies?
Wanneer u verbinding maakt met een website of applicatie die reclameruimte bevat waarop onze advertenties verspreid worden, kunnen deze advertenties een cookie bevatten. Deze cookie kan, afhankelijk van uw keuze, geregistreerd worden op uw computer en ons in staat stellen om de browser van uw computer tijdens de levensduur van de betreffende cookie te herkennen.
Wat is het belang om de aan uw navigatie aangepaste advertenties weergegeven te zien?
Het is onze doelstelling om u de voor u zo relevant mogelijke advertenties weer te geven. Daartoe is het met de cookietechnologie mogelijk om in real-time te bepalen welke reclame op een computer weer te geven, afhankelijk van de recente navigatie op een of meerdere websites of applicaties op deze computer.

Uw interesse voor reclame-inhoud die op uw computer wordt weergegeven tijdens uw bezoek aan een website, bepaalt vaak de reclamebronnen. Hierdoor worden hun diensten gebruikt, die vaak kosteloos aan gebruikers verstrekt worden. U ziet ongetwijfeld liever advertenties die aansluiten bij hetgeen u interesseert, dan advertenties die absoluut niet interessant zijn voor u. Zo zien adverteerders, die hun advertenties willen verspreiden, het liefst dat hun aanbiedingen getoond worden aan gebruikers die daar ook het meest interesse in hebben.

En wat als u uw computer met anderen deelt?
Indien uw computer door meerdere personen wordt gebruikt en wanneer eenzelfde computer meerdere browsers ondersteunt, kunnen wij u niet met zekerheid garanderen dat de diensten en advertenties die bestemd zijn voor uw computer goed overeenkomen met uw eigen gebruik van deze computer en niet met dat van een andere gebruiker van deze computer.

In voorkomend geval zijn het met anderen gedeelde gebruik van uw computer en de configuratie van de instellingen van uw browser ten aanzien van cookies uw eigen keuze en verantwoordelijkheid.
Door derden op onze website geplaatste cookies van gerichte reclame
Onze website kan door derden (communicatiebureau, dienst inzake kijkdichtheidmeting, dienstverlener in gerichte reclame, etc.) geplaatste cookies bevatten, waarmee deze derden gedurende de levensduur van de cookies:
  • browsergegevens met betrekking tot de computers die onze website raadplegen, kunnen verzamelen,
  • de reclame-inhoud kunnen vaststellen die overeen zouden kunnen komen met de interesses gezien de voorafgaande navigatie op de betreffende computer.

Persoonlijke en browsergegevens

Wij kunnen de aanbiedingen en advertenties die voor u bestemd zijn, afstemmen op gegevens met betrekking tot de navigatie van uw computer op onze website of binnen websites of diensten die door derden uitgegeven worden en waarop wij cookies hebben geplaatst.

Voor zover u ons, tijdens uw aanmelding voor of toegang tot één van onze diensten, persoonlijke gegevens met betrekking tot uzelf heeft verstrekt, waarbij u met name aan uw elektronische gegevens moet denken, kunnen wij, afhankelijk van uw keuze, browsergegevens met betrekking tot uw computer verwerken met de door ons geplaatste cookies en koppelen aan uw persoonsgegevens. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld elektronisch direct mailings toesturen of advertenties plaatsen op uw computer, binnen advertentieruimten die door ons geplaatste cookies bevatten, die op u zijn afgestemd, specifiek voor u bestemd zijn en u persoonlijk kunnen interesseren.

U kunt ons te allen tijde vragen om geen advertenties of direct mailings afgestemd op de browsergegevens van uw computer meer te sturen, door rechtstreeks en kosteloos contact met ons op te nemen of door middel van de link voor uitschrijving die in elke direct mailing staat die wij u per e-mail sturen. In voorkomend geval zullen de advertenties die u nog wel wilt ontvangen, tenzij u bij ons bezwaar maakt, niet meer aangepast worden aan de navigatie van uw computer.

De door de Yves Rocher gebruikte cookies.

Bekijk hier de uitgebreide lijst met cookies voor de website yves-rocher.be.
Laatste update: 28/09/2020
Product toegevoegd aan jouw wishlistMijn wishlist bekijken