ajax error

This action generated an error, probably on our side, you can reload this page and retry

Error reason : unknown

Yves Rocher
0
Certified and committed to nature

Onze certificaten
& partners

HET STATUUT 
'ENTREPRISE A MISSION'

Eind 2019 werden we de eerste internationale groep die in de zin van de Franse PACTE-wet het statuut Entreprise à Mission (bedrijf met een missie) kreeg.

Het statuut is een sterk commitment dat onderstreept dat wij de maatschappelijke opdracht van de groep even belangrijk vinden als haar economische activiteit.

 

Yves Rocher is niet zo maar een bedrijf, maar een bedrijf met een missie

Onze missie is "vrouwen en mannen opnieuw verbinden met de natuur" en handelen in dienst van het gemeenschappelijke welzijn. Wij geloven sterk in de positieve impact van de natuur op ons welzijn. Verbonden met de natuur kunnen we allen bijdragen aan de bouw van een wereld met meer aandacht voor de anderen en het milieu.

1/ Wij beschermen de biodiversiteit & beperken de klimaatopwarming

Als voorlopers in de vermindering van plasticafval gebruiken we al sinds 2006, dus 10 jaar voor het door wet verplicht werd, geen plastic tasjes meer. Bovendien verminderden we het gewicht van onze verpakkingen sinds 2010 met ongeveer 20%. Voorts willen we tegen 2030 ons plasticverbruik met 30% verminderen.

Minder uitstoot van broeikasgassen (CO2): om de klimaatopwarming te beperken volgen we de aanbevelingen van de GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'Evolution du climat). Respect voor fauna en flora Al onze industriële sites in Bretagne zijn geklasseerd als toevluchtsoord met LPO-certificaat (Ligue de Protection des Oiseaux) voor de instandhouding van de biodiversiteit en in onze Jardin Botanique worden niet minder dan 1500 plantensoorten beschermd.

We zijn er trots op de voornaamste mecenas te zijn van de Fondation Yves Rocher. Samen met hen zetten we ons in voor de bescherming van de natuur. Zo plantten we in 2020 al 100 miljoen bomen, en dat is nog maar een begin.

2/ Wij promoten een model van verantwoorde & duurzame ontwikkeling

Wij kiezen voor een verantwoorde landbouw. Sinds 1999 hebben onze bloemenvelden een certificaat van biologische landbouw. De grond wordt er bewerkt volgens de principes van de agro-ecologie zodat een vruchtbaar ecosysteem ontstaat waar fauna, flora en de mens in harmonie kunnen samenleven. Onze 9 emblematische planten in Bretagne kregen een UEBT-certificaat, een erkenning voor ons commitment voor een duurzame sourcing.

Wij liggen op koers voor B Corp: de Groep Yves Rocher en het merk Yves Rocher willen nog een stap verder gaan en hebben de ambitie om tegen 2025 het B Corp-certificaat te halen.

Het B Corp-label certificeert dat bedrijven maatschappelijke, sociale en ecologische doelstellingen in hun missie hebben opgenomen. Gecertificeerde bedrijven werden geëvalueerd aan de hand van al hun activiteiten. Er wordt gekeken naar hun positieve impact op corporate governance, de relatie tussen werkgever-werknemer, het milieu en de geleverde producten en diensten. Het label is een erkenning van ons commitment voor een gemeenschappelijke toekomst waarin bedrijven een belangrijke rol spelen en niet het beste bedrijf TER wereld maar het beste bedrijf VOOR de wereld willen zijn.

3/ Wij ontwikkelen een milieuvriendelijke bedrijfscultuur

Onze werknemers en partnernetwerken delen ons commitment. De Nature Academy geeft al onze werknemers een vorming in maatschappelijke en ecologische uitdagingen en wij nemen concrete initiatieven om het personeel te sensibiliseren (afvalophaling, bomen planten met de Fondation Yves Rocher...).

Onze certificaten & partners

Organic Agriculture

BIOLOGISCHE LANDBOUW
& AGRO-ECOLOGIE

Bio, de toekomst voor iedereen. Sinds 1999 hebben onze 60 hectare velden in La Gacilly een label van biologische landbouw. Ze worden bewerkt volgens de principes van de agro-ecologie.

Ons model van positieve landbouw draagt bij aan het respect voor natuurlijke grondstoffen en het herstel van de biodiversiteit.

Meer weten
 

Bio, de toekomst voor iedereen. Sinds 1999 hebben onze 60 hectare velden in La Gacilly een label van biologische landbouw. Ze worden bewerkt volgens de principes van de agro-ecologie.

Ons model van positieve landbouw draagt bij aan het respect voor natuurlijke grondstoffen en het herstel van de biodiversiteit.

Yves-Rocher certified UEBT

UEBT,
eendracht geeft ons kracht

Roomse kamille, kamille, korenbloem, calendula, ijskruid, edulis, kapucijnbloem, munt en arnica zijn onze 9 emblematische planten die op onze velden in La Gacilly gekweekt worden en sinds 2021 een UEBT-certificaat hebben (Union for Ethical Biotrade). Als 1e Franse merk dat dit certificaat behaalde, zijn we trots op de erkenning van onze inzet voor plant- en diersoorten en de mens.

Meer weten
 

De UEBT (Union for Ethical Biotrade of vereniging voor biologische fairtrade) is een internationale vereniging zonder winstgevend doel die good practices promoot op gebied van sourcing van natuurlijke ingrediënten die de biodiversiteit en de mens respecteren.

Op ecologisch vlak spoort de UEBT de bedrijven aan om een praktisch kader uit te werken om de biodiversiteit in stand te houden, te beschermen en te herstellen. Deze praktijken worden elk jaar opnieuw gemeten, versterkt en geëvalueerd zodat het duurzame gebruik van de biodiversiteit, waar onze activiteiten van afhangen, kan vooruitgaan.​

Voor de UEBT is respect voor mens en maatschappij prioritair. De vereniging is ook bijzonder veeleisend voor onder andere de rechten van de werknemers, de bescherming van de rechten van lokale gemeenschappen en de verdeling van de voordelen die voortvloeien uit grondstoffen die een rol spelen in de biodiversiteit.

De certificering van onze 9 planten in La Gacilly is een eerste stap in ons streven naar duurzame sourcing.

Het is onze ambitie om tegen 2025 een certificaat te bemachtigen voor al onze bevoorradingsketens.

Yves-Rocher is a member of the association 1% for the planet

1% FOR THE PLANET,
de aarde is ons dankbaar!

Voor een deel van onze activiteiten in Bretagne zijn we lid van 1% for the Planet.

Dat betekent dat we 1% van onze omzet doneren aan milieuverenigingen.

Meer weten
 

1% for the Planet wil de giften die het ontvangt op een efficiënte manier gebruiken voor milieuvriendelijke initiatieven. De vereniging zonder winstgevend doel brengt hiervoor mecenassen en bedrijven in contact met projectontwikkelaars.

De vereniging zonder winstgevend doel brengt hiervoor mecenassen en bedrijven in contact met projectontwikkelaars. Yves Rocher is voor een deel van zijn activiteiten in Bretagne lid van 1% for the Planet. Via de vereniging doneren we 1% van de omzet van ons Eco-Hôtel Spa La Grée in de Landes, onze beide restaurants, het museum van het merk, de boetiek en het schoonheidsinstituut van La Gacilly, en het Eclosarium van Houat aan milieuverenigingen​

Refuges LPO

Onze LPO-Toevluchtsoorden waar de biodiversiteit in stand wordt gehouden

Al onze industriële sites beschermen de biodiversiteit op hun terrein en kregen hiervoor een LPO-label (Ligue de Protection des Oiseaux - liga voor de vogelbescherming). Deze vereniging zet zich iedere dag in voor de bescherming van plant- en diersoorten, de instandhouding van de open ruimte en de opleiding in milieuzaken.

Meer weten
 

Al onze industriële sites beschermen de biodiversiteit op hun terrein en kregen hiervoor een LPO-label (Ligue de Protection des Oiseaux - liga voor de vogelbescherming). Deze vereniging zet zich iedere dag in voor de bescherming van plant- en diersoorten, de instandhouding van de open ruimte en de opleiding in milieuzaken.

Botanic Gardens

ONZE JARDIN BOTANIQUE is ons openlucht
laboratorium

In La Gacilly, in hartje Bretagne, ligt een tuin van 2 hectare waar sinds 1975 niet minder dan 1500 plantensoorten gekweekt en beschermd worden. De tuin is lid van BGCI (Botanic Gardens Conservation International) en kreeg het certificaat van “Jardin Botanique de France et des pays francophones”. Hij maakt deel uit van een internationaal netwerk voor kennisuitwisseling.

Meer weten
 

In La Gacilly, in hartje Bretagne, ligt een tuin van 2 hectare waar sinds 1975 niet minder dan 1500 plantensoorten gekweekt en beschermd worden. De tuin is lid van BGCI (Botanic Gardens Conservation International) en kreeg het certificaat van “Jardin Botanique de France et des pays francophones”. Hij maakt deel uit van een internationaal netwerk voor kennisuitwisseling. Hij draagt bij aan de uitwisseling van zaaigoed en de verspreiding van genetisch materiaal, en werkt de kennis en de instandhouding van planten in de hand. Sinds 2021 draagt onze tuin het EcoJardin-label voor zijn ecologisch beheer dat de biodiversiteit ten goede komt.

national plastic packaging pact partner of Yves Rocher

Pacte National sur les Emballages Plastiques

Om te vermijden dat plastic verpakkingen afval worden, ondersteunen we als lid van het Pacte National sur les Emballages Plastiques (nationaal verdrag over plastic verpakkingen) de circulaire economie. Wij delen met hen een visie die een vruchtbare oplossing biedt voor pollutie veroorzaakt door plastic.

Het Pacte National is lid van het netwerk van Pactes Plastiques van de Fondation Ellen MacArthur.

Meer weten
 

Wij kiezen voor een circulaire economie opdat plastic verpakkingen nooit afval worden. Wij zijn lid van het Pacte National sur les Emballages Plastiques, dat verbonden is met het netwerk van Pactes Plastiques van de Fondation Ellen MacArthur. Samen het ministerie van Ecologische Transitie, ngo's en andere bedrijven ondersteunen we de circulaire economie. Die biedt naast een oplossing voor plastic pollutie ook enorme economische, ecologische en maatschappelijke voordelen. Het initiatief garandeert de kennisuitwisseling en de coördinatie tussen acties op wereldniveau.​

5 ambitieuze doelstellingen:

  1. geen omstreden of nutteloze verpakkingen meer​
  2. ontwikkeling van bulkproducten en hergebruik​
  3. ontwikkeling van eco-concept & recycleerbaarheid​
  4. versnelling van recyclage​
  5. gebruik van gerecycleerd plastic

1e mecenas van de Fondation
 Yves Rocher

yves rock foundation-logo

De Fondation Yves Rocher ijvert ononderbroken voor de instandhouding van de biodiversiteit. Ze zet zich in voor de natuur door ondersteuning en financiële hulp te bieden aan alternatieve en sterke lokale initiatieven in de vier hoeken van de wereld.

Met haar programma Plant for Life en dankzij een nauwe samenwerking met 48 ngo's en verenigingen op het terrein, werden wereldwijd al 100 miljoen bomen geplant. Met de award Terre des Femmes bekroonden we al meer dan 500 laureates die zich in 50 landen inzetten voor het welzijn van onze planeet. Voor zijn 30 jaar onverdroten inzet op het terrein werd de Fondation Yves Rocher erkend als instelling van openbaar nut. Als voornaamste mecenas zijn we hier, samen met onze medewerkers, bijzonder trots op.

Meer informatie over de Fondation Yves Rocher vind je hier

Product toegevoegd aan jouw wishlistMijn wishlist bekijken